ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Al onze verkopen en diensten geschieden uitsluitend onder de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden gelden ook zonder speciale overeenkomsten voor alle toekomstige zaken met ons. Onze voorwaarden blijven ook van kracht in het geval de koper andere voorwaarden voorschrijft. Mondelinge overeenkomsten die tegenstrijdig zijn met onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn niet bindend. Zij zijn slechts van kracht wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

  1. De omschrijving van de goederen en diensten die deel uitmaken van het contract is te vinden in onze gedetailleerde offerte.
  2. Offertes – ook prijslijsten of omzendbrieven – zijn niet bindend en zijn opgemaakt op basis van de prijzen geldig op de datum van offerte onder voorbehoud van latere wijziging.