Hernieuwde erkenning aannemer


Linea Trovata hernieuwde onlangs haar erkenning als aannemer, maar wat houdt dit precies in?

Een aannemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een overheidsopdracht van een bepaalde categorie en/of grootte te mogen uitvoeren. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid;
  • de financiële draagkracht;
  • de professionele integriteit.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

Voor de geïnteresseerden:

Linea Trovata heeft een erkenning als aannemer in volgende categorieën:

D17 Centrale verwarming, thermische installaties (klasse 1)

D18 Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning (klasse 1)

P1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie (klasse 4)

P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties (klasse 2)

P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen (klasse 2)

S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer (klasse 2)