Nieuws, faits divers, trends ... welkom op onze blog! Ook uw mening lezen we hier graag.

Nieuws, faits divers, trends ... welkom op onze blog! Ook uw mening lezen we hier graag.

woensdag 16 maart 2011 door Nicky Sterck

Studiedag VCM - Linea Trovata met rendabele industriële mestdroger

Vandaag organiseert het VCM een conferentie “Een nieuwe markt voor mest”. Dierlijke mest en verschillende tussen- en eindproducten uit de mestverwerking zijn rijk aan waardevolle nutriënten zoals N, P en K. Met deze conferentie willen zij de aandacht vestigen op het sluiten van nutriëntenkringlopen in de mestsector en het opwaarderen van de nutriënten in mest. De organisatoren willen verkennen via welke pistes nutriëntstromen uit de mestverwerking kunnen gevaloriseerd worden, hetzij als marktrijp eindproduct, hetzij als grondstof voor de kunstmest- of chemische industrie (producenten van N en P). In totaal zijn zo'n 180 belangstellenden aanwezig. Linea Trovata stelt daar een nieuw project 'industriële mestdroging' voor.

Bron: Agripress

Lees meer

dinsdag 8 februari 2011 door Nicky Sterck

Linea Trovata stelt nieuwe mestverwerking voor

Future Farms and Food in Europe (een conferentie over een transitie naar een duurzame landbouw en voedselconsumptie) werd georganiseerd door denk- en doegroep Terra Reversa op donderdag 3 februari 2011 in het Europees parlement.

Op deze druk bijgewoonde studiedag, stelde Linea Trovata een nieuwe, duurzame vorm van mestverwerking voor. In deze moeilijke tijden voor de varkenshouderij presenteert Linea Trovata, een Lokers bedrijf gespecialiseerd in slimme duurzame energieoplossingen, een nieuwe techniek die met minder energie op een meer milieuvriendelijke manier de mest verwerkt.

Lees meer