Enkel de slimste en meest duurzame energieoplossingen doorstaan het selectieproces van de tijd

Enkel de slimste en meest duurzame energieoplossingen doorstaan het selectieproces van de tijd

Zonnepanelen

Verlicht uw energiefactuur

Zonnepanelen zetten zonlicht rechtstreeks om in elektriciteit. Door verschillende modules van zonnecellen aan elkaar te schakelen, wordt een voldoende hoeveelheid elektriciteit opgewekt om die nuttig aan te wenden voor zowel huishoudelijk gebruik als voor industriële toepassingen.


“Wist u dat de totale zoninstraling per jaar
op de totale aardoppervlakte ongeveer
overeenkomt met 10.000 keer de totale
wereldenergievraag per jaar.”


De term fotovoltaïsch is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk 'licht-elektriciteit'. Vaak gebruikt men de afkorting PV vanwege de Engelse term Photovoltaic. Fotovoltaïsche zonne-energie is een van de belangrijkste duurzame energietechnieken en kan op termijn instaan voor een kwart van het totale Vlaamse elektriciteitsgebruik. Linea Trovata beschouwt de zon als moeder van alle hernieuwbare energiebronnen.

Zonnepanelen

Vraag offerte aan

De familie Schoonjans uit Heusden kiest voor zonne-energie op het pannendak van hun bestaande woning.

De particuliere installatie omvat 18 zonnepanelen en zal jaarlijks zo'n 4.050 kWh opbrengen.

Type zonnepanelen
Phono Solar 250 Wp Black
Geïnstalleerd vermogen 4,5 kWp
Verwachte initiële jaaropbrengst 4.050 kWh/jaar
Totale kostprijs installatie in 2016 5.625 euro (exclusief. BTW)

 

 

 

 

Onderstaande grafiek toont de gecumuleerde uitgaven aan van de familie Schoonjans indien ze (1) gedurende 25 jaar stroom aankopen via hun netbeheerder (blauwe lijn), indien ze (2) met eigen middelen hun zonnepanelen betalen (groene lijn), of indien ze (3) een lening aangaan bij de bank voor het investeringsbedrag van hun PV-installatie (rode lijn).

Het is duidelijk dat elektriciteit blijvend aankopen via hun netbeheerder over een tijdspanne van 25 jaar véél minder interessant is dan het investeren in een eigen zonnestroominstallatie. Als de familie Schoonjans een lening aangaat bij de bank, geeft ze de eerste jaren een zelfde bedrag uit. Vanaf het 5e jaar wordt het zelfs interessanter om zelf stroom op te wekken in de veronderstelling dat elektriciteitsprijzen de komende jaren gemiddeld met 3% stijgen. In de assumpties zit ook vervat dat de omvormer over een tijdspanne van 25 jaar een paar keer vervangen moet worden, dat een netvergoeding zal moeten worden betaald, en dat voor een beperkt bedrag steunmaatregelen van de overheid (met name 'groenestroomcertificaten') ontvangen worden. Op het geïnstalleerde omvormer-vermogen moet ook een netvergoeding of de zogenaamde 'prosumententaks' worden betaald. Ook deze kost zit mee in onze financiële analyse, zodat je een zeer correct beeld krijgt!

Vraag hier uw persoonlijke analyse aan.

Voordelen zonnepanelen

 • Schitterende technologie die zichzelf bewezen heeft
 • Super milieuvriendelijk: de energie die erin wordt gestopt bij de productie heb je na twee jaar reeds terug
 • Gaat minstens 25 jaar mee, conform de door Europa vereiste garantie: je doet de investering ook voor je kinderen!
 • Geen lawaaihinder, geen fijn stof, geen afvalstoffen, geen stank
 • Energieproductie gebeurt lokaal door de zon en op je dak: geen transportverliezen
 • Je woning verhoogt in waarde
 • Installatie gebeurt snel en professioneel
 • Later uitbreidbaar met batterijen en met lader, ook voor je elektrische wagen of fiets
 • Je geeft maar half zoveel uit in vergelijking met gewoon stroom blijven kopen van het net!
 • Levensduur geschat op 35 jaar

werking zonnecel

Werking van een zonnecel

Elektrische stroom wordt opgewekt door negatief geladen elektronen die van de ene plaats naar de andere gaan. In metalen gaat dat makkelijker en daarom noemen we die geleiders. Bij zonne-energie spreken we over halfgeleiders die voor bijna 90% bestaan uit kristallijn-silicium. Typisch voor halfgeleiders is dat door de absorptie van licht (bestaande uit fotonen) elektronen worden geactiveerd die zich vervolgens kunnen verplaatsen. Hierbij blijft steeds een positief geladen lege plaats over. Om nu de energie uit het elektron te halen, moeten we het elektron en het lege gat van elkaar scheiden.

Scheidingslaag

Om de elektronen en gaten van elkaar te scheiden wordt in het silicium een scheidingslaag aangebracht. Die laag wordt gevormd op de overgang tussen twee soorten silicium: één met fosfor (n-type) en één met borium (p- type). Wanneer fosfor wordt ingebouwd in het silicium is per atoom één (beweeglijk) elektron over, bij borium is één elektron tekort. Ofwel, steeds één gat over.

Fotovoltaïsch effect

Op de overgang tussen beide gebieden (pn-overgang) ontstaat een dun laagje waarin de elektronen en gaten elkaar permanent compenseren en waar het n-type silicium positief en het p-type silicium negatief geladen is. In dat laagje heerst nu een elektrisch veld, dat op elektronen en gaten een tegengestelde kracht uitoefent.

Licht is cruciaal

Dit elektrische veld zorgt voor de gewenste scheiding van elektronen en gaten die door absorptie van licht zijn gemaakt. Onder belichting zullen de vrijgemaakte elektronen door het elektrische veld naar de voorzijde worden getrokken, terwijl de gaten aan de achterzijde blijven. Daardoor ontstaat een spanningsverschil.

zonne-installatie werking

Werking van een zonne-energie-installatie

Een zonnepaneel bestaat uit een reeks van zonnecellen. Een zonne-energie-installatie bestaat op haar beurt uit een aantal zonnepanelen die in serie aan elkaar geschakeld zijn. Zodra (zon)licht op de zonne-installatie valt, wordt er gelijkspanning opgewekt die gestuurd wordt naar de omvormer. De omvormer zet gelijkspanning om in wisselspanning. Wisselspanning is noodzakelijk omdat dit vereist is voor huishoudelijk gebruik en het elektriciteitsnet. Verbruikt men minder elektriciteit dan geproduceerd wordt, dan wordt het overschot op het elektriciteitsnet gestuurd. Gevolg? De elektriciteitsteller draait terug. 's Nachts en wanneer de zon niet voldoende elektriciteit levert, vindt de omgekeerde beweging plaats. Dan haalt men de nodige energie uit het elektriciteitsnet.

Opbouw en montage

Het glas van een zonne-energie-installatie is thermisch gehard en heeft een laag ijzergehalte om zo veel mogelijk licht door te laten. Voor de achterkant is waterdichtheid, dampdichtheid en warmtegeleiding belangrijk. Achteraan kleeft ook een waterdichte aansluitdoos voor elektrische kabelverbindingen naar andere PV-modules of de omvormer. Rond de module wordt meestal een aluminium kader bevestigd voor de stevigheid en een gemakkelijke montage op een draagstructuur.

In een netgekoppeld systeem van zonnepanelen (zoals bij de meeste particulieren en bedrijven) speelt de omvormer (in het Engels: invertor) een belangrijke rol. Niet alleen zet hij gelijkstroom om in wisselstroom, maar hij zorgt tegelijkertijd voor een optimaal werkingspunt voor het moduleveld, kwaliteitsbewaking van de stroomlevering aan het openbare elektriciteitsnet en beveiliging. Om veiligheidsredenen moet de geïnstalleerde omvormer voldoen aan de DIN-norm VDE 0126 aangepast aan de Belgische context.

Welke omvormer kiezen?

Dit hangt af van diverse overwegingen:

 • Omvang van het project en aanbevelingen van distributienetbeheerder
 • Combineerbaarheid met panelen en omvormer
 • Goedkoopste niet altijd de efficiëntste
 • Schaduw op de zonnepanelen

Linea Trovata kiest standaard voor de hoogkwalitatieve omvormers van SMA, maar werkt waar nodig ook met andere merken (zoals ABB, Fronius, Solis,...)

instraling zonlichtStandaardmodules

Een standaard fotovoltaïsche module bestaat typisch uit 60 cellen in serie met een vermogen van 250 tot 280 Wattpiek. Bij netgekoppelde systemen worden ook regelmatig grotere modules gebruikt (72 of meer cellen in serie en vermogens tot 330 Wattpiek).

Geïntegreerde pv-modules

Linea Trovata heeft heel wat projecten gerealiseerd met gebouw-geïntegreerde modules (modules verwerkt in gevels of daken), de zogenaamde 'building integrated photovoltaics' of BIPV's. Contacteer ons voor bespreking van de mogelijkheden en wij bekijken graag uw wensen.

Linea Trovata werkt met een heel breed gamma van zonnepanelen en is niet merkgebonden. Onze ingenieurs vinden het belangrijk om voor u de beste keuze op maat te kunnen blijven maken. Enkele voorbeelden:

Een elektrisch verwarmingstoestel van 1.000 Watt verbruikt op 1 uur werking - op volledig vermogen - 1 kWh. Het uiteindelijke rendement hangt af van onderstaande factoren:

 • De modules (type, rendement, werkelijk vermogen, onderlinge verschillen…)
 • De omvormer (type en vermogen)
 • Het elektrisch schema: schakeling van de modules in verschillende ketens
 • Opbouw op het gebouw of integratie (temperatuur)
 • Ventilatie
 • Helling en oriëntatie van de modules
 • Schaduw door voorwerpen in de omgeving

Een pv-paneel van 1 m² levert per jaar gemiddeld iets meer op dan 150 kWh. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin in Vlaanderen bedraagt 3.500 à 4.000 kWh. Om die elektriciteit te produceren, zou dus een installatie nodig zijn met een oppervlakte van circa 25 m². In de praktijk wordt de systeemgrootte vooral bepaald door het lokaal elektriciteitsverbruik en de beschikbare plaats.

Zonnepanelen hebben weinig tot geen onderhoud nodig. Het glas is water- en dampdicht, kras- en hagelbestendig en zelfreinigend bij regen.  Het is wel aan te raden om indien u vervuiling van de modules vaststelt, deze te laten reinigen. Linea Trovata maakt u graag een offerte voor reiniging (meestal met onthard osmosewater).

Hergebruik van zonnepanelen

De meest gebruikte methode om zonnepanelen te recycleren is om het glas, metalen en zonnecellen via smelting in een oven te scheiden. De temperatuur ligt hierbij niet te hoog om de zonnecellen te vrijwaren. Het glas en de verschillende metalen kunnen goed gezuiverd en hergebruikt worden. De zonnecellen worden nadien opnieuw behandeld tot ze weer het gewenste rendement halen.

Elektriciteit opslaan in batterij

Een autonoom systeem zorgt ervoor dat u onafhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Het principe is eenvoudig: elektriciteit wordt via zonnepanelen of windenergie duurzaam opgewekt. Een intelligente regelaar bepaalt of de stroom rechtstreeks naar de verbruiker gaat of wordt opgeslagen in een batterij. Op die manier beschikt u ook over elektriciteit op momenten dat de zon niet schijnt of als het windstil is. Ideaal voor afgelegen gebieden onbereikbaar voor het distributienet of events in de openlucht.

Batterij en regelaar

De batterij en regelaar zijn twee belangrijke componenten. De regelaar vormt de kern van uw installatie. Is er een onmiddellijke elektriciteitsvraag, dan zal de regelaar de opgewekte elektriciteit meteen sturen naar de verbruikerspost (bijv. een lampje). Is er op het moment van elektriciteitsopwekking geen vraag naar elektriciteit, dan wordt de elektriciteit opgeslagen in de batterij of accu. De batterij heeft de grootte van een omvormer, maar haar opslagcapaciteit wordt berekend in functie van het gevraagde verbruik. Een batterij kan zeer sterk variëren in vermogen en aantal cycli. Het is daarom heel belangrijk dat de dimensionering rekening houdt met de specifieke situatie en dus correct gebeurt. Het aantal cycli, de diepte van de ontlading, de temperatuur, correcte laadregeling, enz. zijn allemaal factoren die de levensduur van de batterij zullen bepalen. Ook het type batterij (klassieke loodzuurbatterij, lithiumgebaseerde batterij, gelbatterij, enz.) bepaalt sterk de te verwachten levensduur.

Werking?

Zodra er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan verbruikt, wordt deze opgeslagen in een batterij. Dankzij de omvormer kan de gelijkstroom van de batterijen omgezet worden in een bruikbare wisselspanning voor de verschillende verbruikers. De kern van de installatie is de regeling die bepaalt of de stroom naar verbruikers gaat of opgeslagen wordt in de batterij. Onze oplossingen zijn voorzien van intelligente regelaars die batterijen optimaal opladen en ontladen. Belangrijk voor de levensduur van de batterijen.

Ideaal voor afgelegen gebieden of voor back-uptoepassingen

Ideaal voor afgelegen gebieden ver verwijderd van het elektriciteitsnet, zoals de lichtvoorziening van een chaletpark in de Ardennen. Anderzijds treden bij stroomuitval vaak problemen op die men liever wil vermijden, bijvoorbeeld het alarm of de bewakingscamera's die niet meer functioneren. Dit kan verholpen worden door een batterijpakket en een back-upomvormer op de PV-installatie.