Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Hoe komt het dat de groenestroomteller afwijkt van de omvormer?

Het is normaal dat er een verschil is tussen de tellerstanden van de omvormer en groenestroomteller. In periodes waarin de installatie een laag vermogen genereert, is het mogelijk dat je relatief grote verschillen waarneemt. Dit is te wijten aan de tolerantie op beide toestellen. Het display van de omvormer (bvb Sunny Boy) heeft een absolute meetfout van circa 3% op de maximale waarde.

Voorbeeld: bij een omvormer van 3000W ±3% tolerantie (±90W) is een afwijking van ca 180W/3000W = 6% mogelijk. Wanneer deze omvormer minder vermogen produceert blijft de afwijking van ±90W geldig.
1. Bij 1000W (vermogen productie), ?180W/1000W = 18% afwijking mogelijk
2. Bij 500W (vermogen productie), ?180W/500W = 36% afwijking mogelijk

Hoe meer de omvormer op nominaal vermogen werkt, hoe minder de afwijking zal zijn.

De groenestroomteller heeft een afwijking van +/-1% en dit binnen een bereik van 0.1 watt tot ongeveer 7 kW. Er zal dus altijd een afwijking zijn tussen beide toestellen. Het is echter de groenestroomteller die het werkelijk geproduceerd vermogen weergeeft. Dit vermogen zou normaal gezien, rekening houdend met oriëntatie en andere externe invloeden, het jaarlijks te verwachten vermogen moeten bedragen.

Sinds de afschaffing van de groenestroomcertificaten voor kleine installaties wordt meestal geen groenestroomteller meer geplaatst. De verwarring met de teller op de omvormer is daardoor meestal niet meer aanwezig.

Naar het FAQ overzicht

Ben je geholpen met dit antwoord?