Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Hoeveel energie wekt een zonnecel op?

Dit hangt af van het type zonnecel en de stand van evolutie. Zonnecellen leveren gelijkstroom. De gewone cellen hebben momenteel meestal een celrendement van ca 16 tot 18%, terwijl hoogrendementscellen via speciale behandelingen vaak meer dan 20% omzettingsrendement halen. Dit wil, eenvoudig uitgelegd, zeggen dat ze uit 1000 W/m² instraling gedurende één uur ongeveer 160 tot meer dan 200 Wh elektriciteit maken bij bvb een temperatuur van ca 25°C.

Naar het FAQ overzicht

Ben je geholpen met dit antwoord?