Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Moeten de modules altijd naar het zuiden gericht zijn?

Zonnepanelen worden meestal naar het zuiden gericht, maar ook op het zuidoosten, oosten, zuidwesten of westen zijn nog mooie opbrengsten te realiseren. Je dak hoeft dus niet perfect naar het zuiden gericht te zijn.

Door de huidige financiële regels is het zelfs vaak interessant om op een plat dak de modules in oost-westelijke richting te gaan opstellen (dit zolang met terugdraaiende teller kan worden gewerkt : dus tot 10kVA omvormer-vermogen). Hierdoor is enerzijds de opbrengst wel wat lager, maar dit wordt anderzijds ruim gecompenseerd doordat je een lagere netvergoeding (ook wel prosumententaks genoemd) moet betalen.

Naar het FAQ overzicht

Ben je geholpen met dit antwoord?