Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Een duurzame levenswijze is de enige weg naar een wenselijke toekomst.

Wat is het verschil tussen kWh en kWp?

kWh (kilowattuur) = het vermogen geproduceerd door de zonnepanelen.

kWp (kilowattpiek) = vermogen van uw PV installatie. Dit is het vermogen dat de panelen onder standaard condities genereren. KWp wordt bepaald als meting van het kortsluitvermogen van het paneel bij een instralingsvermogen van 1000W per m² en bij 25°C.  Dit vermogen hebben we in Vlaanderen ongeveer bij helder weer, waarbij temperatuur natuurlijk kan variëren.   Over een gans jaar gezien, verkrijg je zo een aantal kWh dat wordt geproduceerd : bvb een PV-installatie van 2 kWp genereert in ons klimaat ongeveer 1700 à 1800 kWh/jaar.

Naar het FAQ overzicht

Ben je geholpen met dit antwoord?