Investeer


Samen investeren in duurzame energie

Linea Trovata verwelkomt (actieve) investeerders die hun kapitaal willen laten renderen in duurzame technologie-oplossingen. Hierbij is Linea Trovata uw deskundige partner in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van duurzame energie-installaties. Dankzij onze samenwerking met verschillende investeerders en ervaring in ruim 30 opgerichte projectvennootschappen kunnen we u ook juridisch-financieel begeleiden.  Vanuit de dagdagelijkse praktijk geven we correct en betrouwbaar advies als basis voor een aangename en transparante samenwerking.

Grote daken gezocht

Verhuur uw dak

U heeft niet het kapitaal ter beschikking, maar wel een groot dak? Dan kan u via Linea Trovata toch genieten van de voordelen van groene stroom, zonder dat u de investering hoeft te doen. Het project ‘Grote Daken Gezocht’ is een initiatief van Linea Trovata samen met zijn partners, om grote, goed georiënteerde daken in België (daken van scholen, rusthuizen, landbouwbedrijven,…) te voorzien van zonnepanelen. Met alle voordelen vandien.

Voordelen voor de dakeigenaar

  • Gedurende 20/25 jaar ontvangt hij een vergoeding voor de huur van zijn dakoppervlak.
  • Verminderde elektriciteitsfactuur afhankelijk van lokaal verbruik, met besparingen van 5 tot 25%.
  • Duidelijke afspraken omtrent de duur van de overeenkomst, het onderhoud en alle kosten.
  • Investering duurzame energie-installatie = 0 euro. 

Waarom investeren?

5 redenen om te investeren in zonnepanelen

Investeren in zonnepanelen is de enige juiste keuze als we de toekomstige generaties een duurzaam perspectief willen geven.

  • Betrouwbare technologie
  • Voorspelbare cashflow op lange termijn
  • Rendement in functie van risicoprofiel
  • Eigendom is verzekerd door een juridische onderbouw via een notariële akte en/of recht van opstal.
  • Linea Trovata heeft uitstekende contacten bij derde partij-investeerders en bij enkele marktleiders in de leasingsector. De bankfinanciering of leasing zal variëren in functie van de terugbetalingscapaciteit van uw project. Door met sterke partners samen te werken bekomen we goede voorwaarden.  Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke financieringshefboom, om de eigen middelen maximaal te vrijwaren.