Batterijsystemen


Batterijsystemen zorgen voor een grotere onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet.

Hoe werkt het systeem? De elektriciteit wordt opgewekt via uw zonnepanelen. Op het moment dat uw zonnepanelen meer energie produceren dan u verbruikt,  kan een home management systeem ervoor zorgen dat deze energie wordt gestockeerd in een batterij . De aldus opgeslagen energie kan gebruikt worden als de zon niet schijnt of als het verbruik toeneemt. Op deze manier optimaliseert u uw eigen energie-opwekking. De regelaar die bepaalt of de stroom naar de verbruiker gaat of opgeslagen wordt in de batterij is de kern van de installatie. De batterijsystemen van Linea Trovata zijn voorzien van een intelligente regelaar die de batterijen optimaal oplaadt en ontlaadt. Dit is ook zeer belangrijk voor de levensduur van de batterijen.

Aan de andere kant kunnen batterijsystemen ook als back-up of autonoom systeem ingezet worden. Zo kunnen deze perfect dienen om een stroomuitval, met alle negatieve gevolgen vandien (bv. het niet meer functioneren van het alarm of de bewakingscamera’s), op te vangen. Tevens kunnen bijvoorbeeld  pompsystemen die te ver van het elektriciteitsnet gelegen zijn, voorzien worden van energie door een combinatie van zonnepanelen met een batterijsysteem.