Batterijsystemen


Een batterij systeem zorgt ervoor dat u onafhankelijker wordt van het elektriciteitsnet of dat u spanningspieken binnen uw bedrijf kan opvangen.

Het principe is eenvoudig: elektriciteit wordt via zonnepanelen opgewekt. Indien de zonnepanelen meer energie produceren dan u op dat ogenblik verbruikt kan een energie management systeem er voor zorgen dat deze energie in een batterij wordt opgeslagen. De gestockeerde energie kan dan gebruikt worden op momenten dat de zon niet schijnt of als het verbruik toeneemt. Zo optimaliseert u uw eigen energie opwekking. De kern van de installatie is de regeling die bepaalt of de stroom naar verbruikers gaat of opgeslagen wordt in de batterij. Onze oplossingen zijn voorzien van intelligente regelaars die batterijen optimaal opladen en ontladen. Belangrijk voor de levensduur van de batterijen.

Anderzijds kunnen batterijen ook gebruikt worden als back-up systeem of als autonoom systeem. Stroomuitval geeft vaak problemen die men liever wil vermijden, bijvoorbeeld het alarm of de bewakingscamera’s die niet meer functioneren. Zo kunnen bijvoorbeeld ook pompsystemen die zich te ver van het elektriciteitsnet bevinden, voorzien worden van energie door combinaties van zonnepanelen en batterijen.