Delinco NV


Reeds jarenlang is Delinco actief in de vlasteelt en de verwerking van vlasvezel. Sinds het jaar 2000 hebben ze zich als eerste vlasbedrijf ook toegelegd op het verwerken van vlaslemen tot stalstrooisel. Voor de uitbouw van de productielijn voor CABALUX en voor de optimalisatie van het absorberend vermogen ervan, is de kennis van Delinco op het gebied van vlasverwerking uitermate nuttig gebleken.